สาขา เกียวโต

สถานีที่ใกล้ที่สุด
ใช้เวลาเดินเท้า 1 นาทีจากสถานีชิโจโดโอริของรถไฟฟ้าใต้ดินสายคาระซุมะหรือสถานีคาระซุมะของฮังคิวสายเกียวโต
ที่อยู่ จังหวัดเกียวโต เมืองเกียวโต เขตชิโมะเกียว ชิโจโดโอริคาระซุมะฮิกาชิอิรุนากินะทาโบะโคะโจ ร้านอยู่บริเวณรอบๆห้างสรรพสินค้าไดมารุสาขาเกียวโต
หมายเลขโทรศัพท์ +81)075-254-3109
เวลาเปิดทำการ 10:00~20:30
การให้บริการ :
Tax Free
Wi-Fi
Credit card
UnionPay銀聯
Alipay 支付宝
WeChatPay
UnionPay QR 銀聯QR
Origami Pay
แอคเคาท์ SNS ของTOKYUHANDS
ติดตามข้อมูลอัพเดทและสินค้าแนะนำต่างๆจากทางร้านได้ที่นี่