TOKYU HANDS

MENU

รายชื่อร้านค้า

คิวชู-โอกินาวะ
ฟุกุโอกะ
Tokyu Hands

ฮากาตะ ร้านค้า

ขนาดของร้าน ร้านขนาดใหญ่
สถานีที่ใกล้ที่สุด
อยู่ติดกับสถานี JR ฮากาตะ
การให้บริการ
 • Japan. Tax-free Shop
 • UnionPay銀聯
 • Wifi
 • Credit card
 • HANDS CAFE
 • Alipay 支付宝
 • WeChat Pay 微信支付
นางาซากิ
Tokyu Hands

างาซากิ ร้านค้า

ขนาดของร้าน ร้านขนาดเล็ก
สถานีที่ใกล้ที่สุด
อยู่ติดกับ JR "สถานีนางาซากิ" ใช้เวลาเดิน 1 นาทีจากป้ายรถรางนางาซากิเด็งเท็ตสึ "สถานีนางาซากิ"
การให้บริการ
 • Japan. Tax-free Shop
 • UnionPay銀聯
 • Wifi
 • Credit card
 • HANDS CAFE
 • Alipay 支付宝
 • WeChat Pay 微信支付
คุมาโมโตะ
Tokyu Hands

คุมะโมโต้ ร้านค้า

ขนาดของร้าน ร้านขนาดเล็ก
สถานีที่ใกล้ที่สุด
เดินเท้าใช้เวลา 1 นาทีจากบริเวณจุดจอดรถไฟซุยโดโจของสำนักงานการคมนาคมคุมาโมโตะซิตี้
การให้บริการ
 • Japan. Tax-free Shop
 • UnionPay銀聯
 • Wifi
 • Credit card
 • HANDS CAFE
 • Alipay 支付宝
 • WeChat Pay 微信支付
มาก
Tokyu Hands

สาขาโออิตะ ร้านค้า

ขนาดของร้าน ร้านขนาดเล็ก
สถานีที่ใกล้ที่สุด
อยู่ติดกับสถานี JR โออิตะ
การให้บริการ
 • Japan. Tax-free Shop
 • UnionPay銀聯
 • Wifi
 • Credit card
 • HANDS CAFE
 • Alipay 支付宝
 • WeChat Pay 微信支付
าโกชิม่า
Tokyu Hands

าโกชิม่า ร้านค้า

ขนาดของร้าน ร้านขนาดเล็ก
สถานีที่ใกล้ที่สุด
อยู่ติดกับสถานีรถไฟ JR คาโงชิม่าจูโอ, ใช้เวลาเดินเท้า 2 นาทีจาก รถไฟฟ้าในเมืองและป่ายรถเมล์สถานีคาโงชิม่าจูโอ
การให้บริการ
 • Japan. Tax-free Shop
 • UnionPay銀聯
 • Wifi
 • Credit card
 • HANDS CAFE
 • Alipay 支付宝
 • WeChat Pay 微信支付
โอกินาวะ
สถานีที่ใกล้ที่สุด
เดิน 6 นาที จากสถานีโอโมโรมาจิ รถไฟสาย Yui rail
การให้บริการ
 • Japan. Tax-free Shop
 • UnionPay銀聯
 • Wifi
 • Credit card
 • HANDS CAFE
 • Alipay 支付宝
 • WeChat Pay 微信支付
โอกินาวะ
Tokyu Hands

Ginowan Convention city ร้านค้า

ขนาดของร้าน ร้านขนาดเล็ก
สถานีที่ใกล้ที่สุด
ใช้เวลาเดินเท้า 10 นาทีจากจุดจอดรถประจำทางหน้าโรงเรียนมัธยมปลายกิโนวัง
การให้บริการ
 • Japan. Tax-free Shop
 • UnionPay銀聯
 • Wifi
 • Credit card
 • HANDS CAFE
 • Alipay 支付宝
 • WeChat Pay 微信支付