TOKYU HANDS

MENU

คำถามที่พบบ่อย

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตได้หรือไม่?

สามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตดังต่อไปนี้ได้
Visa, Master, Diners, American Express, JCB, Mitsubishi UFJ NICOS, Rakuten KC, Takashimaya card, VIEW card, TOP P

 • VISA
 • MasterCard
 • DC
 • Diners
 • American Express
 • JCB
 • MUFG
 • UFJ
 • NICOS
 • Rakuten
 • KC
 • Takashimaya Cards
 • VIEW Card
 • TOP

*เนื่องจากการให้บริการบางส่วนจะแตกต่างกันไปตามแต่ละสาขา แจ้งมาเพื่อทราบล่วงหน้า ณ ที่นี้ค่ะ

ทำเรื่องขอยกเว้นภาษีได้หรือไม่?

สามารถทำเรื่องขอยกเว้นภาษีได้ค่ะ *ยกเว้นบางสาขา (สาขาที่เข้าข่ายสามารถตรวจสอบได้ที่ตารางข้อมูลสาขาค่ะ)

tax-free

สามารถชำระผ่านบัตร UnionPay ได้หรือไม่?

สามารถชำระผ่านบัตร UnionPay ได้ค่ะ *ยกเว้นบางสาขา
ในระหว่างช่วงที่จัดแคมเปญ หากชำระเงินผ่านบัตร Union pay จะได้รับส่วนลดทันที 5% ค่ะ
*ยกเว้นบางสาขา (สาขาที่เข้าข่ายสามารถตรวจสอบได้ที่ตารางข้อมูลสาขาค่ะ)

UnionPay銀聯

มีจุดให้บริการ Free Wi-Fi หรือไม่?

มีทั้งสาขาที่มีให้บริการและไม่ไม่มีค่ะ กรุณาตรวจสอบที่ตารางข้อมูลสาขาค่ะ (ชื่อของ Spot คือ Hands FreeSpot)

WiFi

สามารถชำระผ่าน Traveler’s check ได้หรือไม่?

ไม่สามารถชำระผ่าน Traveler’s check ได้ค่ะ

สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินเยนได้หรือไม่?

ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเป็นเงินเยนได้ค่ะ

มีบริการจัดส่งของออกนอกประเทศญี่ปุ่นหรือไม่?

ไม่มีบริการจัดส่งของออกนอกประเทศญี่ปุ่นค่ะ (เกี่ยวกับเรื่องค่าใช้จ่ายในการจัดส่งของภายในประเทศญี่ปุ่นนั้น กรุณาตรวจสอบที่หน้าร้านของแต่ละสาขาค่ะ)

มีบริการห่อของขวัญหรือไม่?

มีบริการห่อของขวัญฟรี ซึ่งกระดาษห่อของขวัญจะเป็นแบบออริจินัลจากทาง Hands ค่ะ

gift

วิธีการเดินทางไปยังแต่ละสาขา? มีที่จอดรถหรือไม่?

สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บไซต์ของแต่ละสาขาค่ะ

เวลาทำการ?

เวลาทำการนั้นแต่งต่างกันไปตามแต่ละสาขา สามารถตรวจสอบได้ที่หน้าเว็บของแต่ละสาขาค่ะ